หน้าหลัก ผลิตภัณฑ์ การตลาดลูกค้าองค์กร รู้จักแผนกการตลาดลูกค้าองค์กร
ผลิตภัณฑ์
  ช่องทางตัวแทน   

  ประกันกลุ่ม/สวัสดิการพนักงาน 

 
  การตลาดลูกค้าองค์กร   
      รู้จักแผนกการตลาดลูกค้าองค์กร    
      ใครคือลูกค้า    
      ผลิตภัณฑ์  
      กิจกรรม  
      สาระน่ารู้  
      ติดต่อเรา  
  เทเลมาร์เก็ตติ้ง   
     
 
 
  รู้จักแผนกการตลาดลูกค้าองค์กร (Worksite Marketing)  
 


แผนกการตลาดลูกค้าองค์กร ให้บริการแก่องค์กรธุรกิจ บริษัท ห้างร้านใน 2 ลักษณะ

1. เป็นสวัสดิการเสริมด้านการออมและคุ้มครองรายได้ให้แก่พนักงาน โดยพนักงานชำระเบี้ยประกันภัยเอง
จึงไม่กระทบกับงบประมาณค่าใช้จ่ายขององค์กร เพียงแต่องค์กรให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดสถานที่ในการนำเสนอข้อมูล รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานในการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านทางระบบเงินเดือนขององค์กร

2. การทำประกันชีวิตพนักงานเพื่อเตรียมเงินสำหรับการเกษียณอายุแก่พนักงาน
หมายถึง เงินที่บริษัทเป็นผู้จัดเตรียมให้กับพนักงานเมื่อพนักงานเกษียณอายุ โดยสะสมผ่านการประกันชีวิต เพื่อเป็นการรักษาคนดีคนเก่งให้อยู่กับบริษัทจนเกษียณอายุ

 
     
      
บมจ. โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย Tokio Marine Nichido สมาคมประกันชีวิตไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | คปภ. MAXIS