หน้าหลัก ผลิตภัณฑ์ เทเลมาร์เก็ตติ้ง
ผลิตภัณฑ์
  ช่องทางตัวแทน   

  ประกันกลุ่ม/สวัสดิการพนักงาน 

 
  การตลาดลูกค้าองค์กร   
  เทเลมาร์เก็ตติ้ง   

     
 
 
  ประเภทแบบประกันที่ได้รับความนิยม  
 
แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ทุกเพศ ทุกขั้นอาชีพ อายุที่รับประกันภัย 1 เดือน - 65 ปี
No.
ผลประโยชน์
แผนความคุ้มครอง
PP01
PP02
PP03
PP04
1.
 เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2.
 สูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
3.
 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
4.
 ผลประโยชน์อุบัติเหตสาธารณะ
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5.
 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจาก
 
  การฆาตกรรม หรือลอบทำร้าย
250,000
500,000
750,000
1,000,000
 
  การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
250,000
500,000
750,000
1,000,000
6.
 ค่ารักษาพยาบาล(สำหรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ)
25,000
50,000
75,000
100,000
7.
 ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ต่อวัน)
500
1,000
1,500
2,000


จุดเด่น:

เพียงยื่นบัตรผู้เอาประกันภัยก็สามารถรักษาพยาบาลได้ทันที โดยไม่ต้องสำรองจ่ายภายในวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่เลือก
       สูงสุดถึง 1 แสนบาท

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ แขน ขา สายตา และกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไม่สามารถประกอบอาชีพการงานได้อีก

คุ้มครองสองเท่ากรณีอุบัติเหตุสาธารณะ เช่น อุบัติเหตุสาธารณภัย ไม่รวมสายการบินพาณิชย์, รถโดยสารประจำทาง

ขยายความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด 2,000 บาทต่อวัน ต่อกรณี
เงื่อนไข:

อายุที่รับประกันภัย 1 เดือน – 65 ปี


แผนประกันสะสมทรัพย์
 
TM Life Plus 15/7  
 


อายุที่รับประกันภัย
0-65 ปี
 ทุนประกันภัยขั้นต่ำ
 50,000 บาท
 ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
 ปีที่ 1-2 คุ้มครอง 100%ของทุน*
 ปีที่ 3-4 คุ้มครอง 150%ของทุน*
 ปีที่ 5-15 คุ้มครอง 250%ของทุน*
 เงินคืนระหว่างสัญญา
 ปีที่ 1-14 เงินคืน 7%ของทุน*
 เงินครบกำหนดสัญญา
 ปีที่ 15 เงินคืน 210%ของทุน*
 
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ:
 
ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี

รับความคุ้มครองชีวิต 15 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท

ระหว่างสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-14 รับเงินคืน 7% ของทุน*

เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 รับเงินครบกำหนดสัญญา 210% ของทุน*

รวมผลประโยชน์เงินคืนทั้งหมด 308% ของทุน*

มอบวงเงินความคุ้มครองชีวิตสูงสูด 250% ของทุน*

สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปคำนวณลดหย่อนภาษีได้ตามกฏหมายกำหนดสูงสุด 100,000 บาท

ฟรี ความคุ้มครองพิเศษ ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย หากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร(WP)(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัทฯ)

กรณีเสียชีวิตหลังสัญญามีผลบังคับแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี รับเงินช่วยเหลือค่าปลงศพเบื้องต้น (FNB) ทันทีโดยไม่เกิน 30 % ของผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต และสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท (เป็นการจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตออกล่วงหน้าเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์ 
* ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

 
 
TM Life 20/10
อายุที่รับประกันภัย
0-60 ปี
 ทุนประกันภัยขั้นต่ำ
 50,000 บาท
 ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
 ปีที่ 1-3 คุ้มครอง 100%
 ปีที่ 4-6 คุ้มครอง 200%
 ปีที่ 7-10 คุ้มครอง 300%
 ปีที่ 11-20 คุ้มครอง 400%
 เงินคืนระหว่างสัญญา
 ปีที่ 1-19 เงินคืน 4% ของทุนประกันภัย
 เงินครบกำหนดสัญญา
 ปีที่ 20 เงินคืน 400% ของทุนประกันภัย

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ:
ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี

รับความคุ้มครองชีวิต 20 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท

ระหว่างสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-19 รับเงินคืน 4 % ของทุน*

เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 รับเงินครบกำหนดสัญญา 400% ของทุน*

รวมผลประโยชน์เงินคืนทั้งหมด 476% ของทุน*

มอบวงเงินความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 400% ของทุน*

สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปคำนวณลดหย่อนภาษีได้ตามกฏเกณฑ์ที่กฏหมายกำหนดสูงสุด 100,000 บาท

ฟรี ความคุ้มครองพิเศษ ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย หากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (WP)(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัทฯ)

กรณีเสียชีวิตหลังสัญญามีผลบังคับแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี รับเงินช่วยเหลือค่าปลงศพเบื้องต้น (FNB) ทันทีโดยไม่เกิน 30% ของผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต และสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท (เป็นการจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตออกล่วงหน้าเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์)

 
โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์ 
* ของทุนประกันภัยเริ่มต้น
 
 
 
 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูล แผนกเทเลมาร์เก็ตติ้ง (Telemarketing)
 
 
 
ชื่อ-สกุล*
 
A value is required.
เบอร์โทรศัพท์*
 
A value is required.
email*
 
A value is required.
แบบประกันที่สนใจ*
 
สอบถามเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 
ใส่รหัสเพื่อยืนยันตัวตน *
 

     
 

  

 
     
      
บมจ. โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย Tokio Marine Nichido สมาคมประกันชีวิตไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | คปภ. MAXIS