หน้าหลัก บริการ ศูนย์บริการลูกค้ารายบุคคล
บริการ
  โรงพยาบาลเครือข่ายที่ให้บริการ
     สินไหมทดแทน
 

  ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต

 
  การเรียกร้องสินไหมทดแทน  
  ช่องทางชำระเบี้ยประกันภัย  
  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า/กรมธรรม์  
  ดาวน์โหลดเอกสาร  
  ศูนย์บริการลูกค้ารายบุคคล  
     
 
ศูนย์บริการออนไลน์สำหรับลูกค้ารายบุคคล
 
     


รหัสผู้ใช้งาน (User ID)
 กรุณากรอกรหัสผู้ใช้งาน (User ID) 
รหัสผ่าน (Password)
 กรุณากรอกรหัสผ่าน (Password) 


ลงทะเบียน สำหรับลูกค้าใหม่ |

คลิกที่นี่ หากลืมรหัสผู้ใช้งาน และ /หรือ รหัสผ่าน

** รองรับการทำงานบน IE version 8 ขึ้นไปเท่านั้น

 

 
     
      
บมจ. โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย Tokio Marine Nichido สมาคมประกันชีวิตไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | คปภ. MAXIS