หน้าหลัก ข่าวสาร รายละเอียดข่าวสาร
ข่าวสาร
 
  หน้าหลักข่าวสาร  

     
 
ข่าวสาร
 
 
 
ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ตัวแทนโตเกียวมารีนประกันชีวิตบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณตาคูย่า มิตานิ กรรมการผู้จัดการ และคุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องทางการขาย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์องค์กร นำคณะตัวแทน และผู้บริหารร่วมงานมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 30 (THAILAND NATIONAL QUALITY AWARDS: TNQA) นับเป็นเกียรติประวัติในการทำงานและป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างผลงานคุณภาพสูง สำหรับในปีนี้บริษัทฯ มีตัวแทนที่สามารถผลิตผลงานคุณภาพผ่านหลักเกณฑ์จากสมาคมประกันชีวิตไทยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน รวมจำนวนผู้เข้ารับรางวัล 17 คน นับเป็นปีที่สองที่บริษัทนำตัวแทนคุณภาพดีเด่นเข้ารับมอบรางวัลหลังจากที่เริ่มทำธุรกิจในช่องทางตัวแทนได้เพียงสามปี เชื่อมั่นว่าโตเกียวมารีนประกันชีวิต จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีผู้ได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การทำธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งหวังจะเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ดีที่สุดในประเทศไทย
 
     
      
บมจ. โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย Tokio Marine Nichido สมาคมประกันชีวิตไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | คปภ. MAXIS