หน้าหลัก ร่วมงานกับเรา นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและโครงสร้างองค์กร
ร่วมงานกับเรา
  สารจากผู้บริหาร  

  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    และโครงสร้างองค์กร

 
  สวัสดิการ  
  ตำแหน่งงานว่าง  
  สมัครตัวแทน  
     
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และโครงสร้างองค์กร โตเกียวมารีน กรุ๊ป
 
     
 เราเชื่อมั่นว่า พนักงานทุกคนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่ ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ เราตั้งใจที่จะสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคคลากรที่มีความสามารถที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในทุกๆหน่วยงานของธุรกิจ

เราเห็นคุณค่าในความแตกต่างและการรวมอยู่ของบุคคลากร เพราะเรามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศในระดับสากล และเราทุ่มเทอย่างมากเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ที่บุคคลากรเราสามารถนำศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองมาใช้ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อายุ เพศ รวมถึงความเป็นผู้พิการ

เรามีนโยบายการบริหารบุคคลากรที่โปร่งใส ส่งเสริมการพัฒนาการเติบโตในสายอาชีพและความ เจริญก้าวหน้าให้กับบุคคลากรที่มีความมุ่งมั่น ท้าทายและมีจิตวิญญาณที่จะประสบความสำเร็จ
โครงสร้างองค์กร  
โครงสร้างองค์กร


 
     
      
บมจ. โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย Tokio Marine Nichido สมาคมประกันชีวิตไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | คปภ. MAXIS