ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร 1.  
  บัตรประชาชน     ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร 2.
วันหมดอายุของบัตรประชาชน      บัตรประชาชน ออกให้ ณ. 
คำนำหน้า   ชื่อ   นามสกุล  
Prefix   Name   Lastname  
ชื่อเล่น
เพศ วันเดือนปีเกิด   อายุ ปี   น้ำหนัก  กก.   ส่วนสูง  ซม.
 สถานภาพทางสมรส   ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  จังหวัด   เขต/อำเภอ   แขวง/ตำบล  
รหัสไปรษณีย์   เบอร์โทรศัพท์ (บ้าน)   เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)  
สถานะการศึกษา   วุฒิการศึกษา   สาขาวิชา  
E-mail  
เงินเดือนที่ต้องการ   วันที่เริ่มงานได้  
Attach file รูปถ่ายขนาดไม่เกิน 250 KB
Attach file Resume .doc .docx .pdf file