ตำแหน่งงานว่าง

Post dateDepartmentJob titleLocationPosition
05/11/2563 Information Technology Officer - Technical Support ( 1 year Contract )    สัญญาจ้าง 1 ปี สำนักงานใหญ่ 1
03/11/2563 Life Operation Officer - Policy Issuance    สัญญาจ้าง 3 เดือน สำนักงานใหญ่ 2
03/11/2563 Agency Asst.Manager - Agency Sales Training     1
03/11/2563 Group Insurance Officer/AM.-Group Insurance Administration     สำนักงานใหญ่ 1
03/11/2563 Accounting & Finance Manager - Finance     สำนักงานใหญ่ 1