ตำแหน่งงานว่าง

Post dateDepartmentJob titleLocationPosition
15/03/2018 Corparate Services Japanese Interpreter (Japanese-English-Thai) Contract 1 year/ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น    สัญญาจ้าง 1 ปี สำนักงานใหญ่ 1
15/03/2018 Business Development Senior-Marketing Bank & Leasing     สำนักงานใหญ่ 1
15/03/2018 Corporate Planning Corporate Planning Manager     สำนักงานใหญ่ 1
15/03/2018 Actuarial Assistant Manager - Investment     สำนักงานใหญ่ 1
14/03/2018 Actuarial Manager – Corporate Valuation     สำนักงานใหญ่ 1
20/02/2018 Actuarial Assistant Manager/Manager - Investment     สำนักงานใหญ่ 1
20/02/2018 Information Technology Officer - Technical Support ( 1 year Contract )    สัญญาจ้าง 1 ปี สำนักงานใหญ่ 1
20/02/2018 Information Technology AVP. - Data Management     สำนักงานใหญ่ 1
20/02/2018 Information Technology Supervisor - System Administration     สำนักงานใหญ่ 1
15/03/2017 Legal & Compliance Assistant Manager – Corporate Compliance     สำนักงานใหญ่ 1
27/10/2016 Group Insurance Officer - Claim Assessor     สำนักงานใหญ่ 1