ตำแหน่งงานว่าง

Post dateDepartmentJob titleLocationPosition
20/11/2018 Information Technology Internship/ IT    สัญญาจ้าง 3 เดือน สำนักงานใหญ่ 1
20/11/2018 Actuarial Internship /Actuarial    สัญญาจ้าง 3 เดือน สำนักงานใหญ่ 1
30/10/2018 Agency Senior Officer - Agency Remuneration Administration     สำนักงานใหญ่ 2
16/10/2018 Actuarial Officer – Product Management     สำนักงานใหญ่ 1
11/10/2018 Corparate Services Senior Officer - Training & OD     สำนักงานใหญ่ 1
21/08/2018 Group Insurance Senior Officer - Claim assessor     สำนักงานใหญ่ 1
13/07/2018 Information Technology Programmer    สัญญาจ้าง 1 ปี สำนักงานใหญ่ 4
11/05/2018 Group Insurance Officer - Customer Relations     สำนักงานใหญ่ 1
14/03/2018 Actuarial Manager – Corporate Valuation     สำนักงานใหญ่ 1
20/02/2018 Information Technology AVP. - Data Management     สำนักงานใหญ่ 1
20/02/2018 Information Technology Supervisor - System Administration     สำนักงานใหญ่ 1
15/03/2017 Legal & Compliance Assistant Manager – Corporate Compliance     สำนักงานใหญ่ 1
27/10/2016 Group Insurance Officer - Claim Assessor     สำนักงานใหญ่ 1